Was jij maar hier 235x235

Vlinder 235x235

anita

Mijn naam is Anita van Valkengoed. Ik ben moeder van drie zoons en groepsleerkracht in het basisonderwijs. Enkele jaren geleden overkwam ons datgene, waarvan je denkt dat het altijd een ander treft. Tijdens onze vakantie werd mijn man Ab ziek. Al snel werd duidelijk dat het heel ernstig was en nog geen negen maanden na de eerste ziekteverschijnselen overleed hij aan een hersentumor. De gevolgen van dat enorme verlies voor mij en onze jongens waren aanleiding om me te verdiepen in wat “rouw” precies inhoudt.
Het is niet gebleven bij het zoeken naar informatie op internet en het lezen van boeken over dat onderwerp. Ik ben de opleiding tot rouwbegeleider/verliesconsulent gaan volgen bij Land van Rouw onder leiding van Riet Fiddelaers-Jaspers en Sabine Noten en heb die eind 2013 met succes afgerond.

 

Een open rouwcultuur?

 

Het is ruim dertig jaar geleden dat ik afstudeerde aan wat toen nog de Pedagogische Academie heette en daarna in het onderwijs aan het werk ging. Ik kan me niet herinneren dat er tijdens die opleiding aandacht besteed is aan het omgaan met verlies en gedurende de eerste jaren dat ik op een basisschool werkte, was een kind met gescheiden ouders in je klas nog een uitzondering.
In de samenleving van nu wordt verlies niet langer dood gezwegen en lijkt echtscheiding heel gewoon. Dat betekent echter niet dat de meest recente kennis over rouw ook gemeengoed geworden is. Er zijn nogal wat hardnekkige opvattingen op dit gebied, die je het gevoel kunnen geven dat jouw rouwproces niet “normaal” verloopt of dat het te lang duurt voordat je alles “verwerkt” hebt. Daar kan ik uit eigen ervaring over meepraten. Inmiddels is mij duidelijk dat rouw een gezonde reactie is op verlies en het er niet om gaat het gemis uit te bannen of verder te leven ondanks het gemis, maar om verder te leven mét het gemis. Dat besef wil ik met zoveel mogelijk mensen delen.

 

Steun bij jouw unieke rouwtraject

 

Kinderen en jongeren die het na een ingrijpend verlies niet redden om op eigen kracht of ondanks de al aanwezige hulp op een goede manier verder te gaan, wil ik daarbij graag een steuntje in de rug geven. Mijn jarenlange ervaring als moeder, leerkracht en het feit dat ik ervaringsdeskundige ben, maken dat ik al gauw begrijp wat aan anderen vaak niet makkelijk met woorden uit te leggen valt. Eén van de rouwtaken die je te volbrengen hebt is verder leven met die ander in je hart. Ik kan me geen mooiere manier voorstellen om zin te geven aan de dood van Ab dan door een stukje mee te lopen met anderen die ook even de weg kwijt zijn vanwege het verlies dat ze geleden hebben, totdat ze weer in staat zijn zelfstandig hun weg te vervolgen. Ter nagedachtenis aan hem heb ik mijn praktijk de naam “Anita’s Begeleiding” (kortweg AB) gegeven.

Meer weten?

Als je meer wilt weten kun je vrijblijvend contact met mij opnemen. 

Neem vrijblijvend contact op

Contact

T 06 - 30 34 57 68

E anitasbegeleiding@gmail.com

Social media

Facebook linkedin google

Waar vind u ons?

Heideweg 36 

3829 BA  HOOGLANDERVEEN

> Bekijk de kaart